انتصاب سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه ها

انتصاب سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه ها

دکتر محسن احمدزاده سرپرست حوزه مدیرعامل، روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران شد.

به گزارش همایشجا به نقل از اخبار نمایشگاه ها، دکتر سید احمد رضا علائی طباطبائی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی با صدور حکمی، دکتر محسن احمدزاده را به عنوان سرپرست حوزه مدیرعامل، روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران منصوب کرد.

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه ها در این حکم نوشته است: نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست حوزه مدیرعامل، روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران منصوب می گردید.