ابراز رضایت مشارکت کنندگان از کیفیت برگزاری نمایشگاه ایران آگروفود ۲۰۲۳ و استقبال پر شور مردم و متخصصان

مشارکت کنندگان و مدیران حاضر در غرفه ها و سالن های نمایشگاه صنایع غذایی، دو نکته قابل توجه را برای برگزاری بهتر نمایشگاه مطرح کردند و خواستار آن شدند که شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی و برگزار کنندگان و مسوولان دولت به آن توجه کنند. اول آنکه چهار روز برگزاری نمایشگاه را به دو […]