معرفی مدیرعامل جدید نمایشگاه بین‌المللی

معرفی مدیرعامل جدید نمایشگاه بین‌المللی

در پی انتصاب رسمی دکتر سید احمد رضا علایی طباطبایی به عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران، امروز مراسم تودیع و معارفه انجام شد.