تدوین سه ساله تقویم نمایشگاه تهران

تدوین سه ساله تقویم نمایشگاه تهران

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی مطرح کرد: به دنبال برنامه‌ریزی برای تدوین تقویم نمایشگاهی  تا سال ۱۴۰۴ هستیم تا گامی برای صدور مجوز عناوین نمایشگاهی تا سه سال آینده باشد. به گزارش همایشجا به نقل از اخبار نمایشگاه ها، نشست خبری روز جهانی نمایشگاه ها با شعار مدیریت همه بازارها برای همه مخاطبین امروز […]