هامکس ۱۴۰۱ پای کشورهای اتحادیه اوراسیا را به بازار ایران باز کرد

هامکس ۱۴۰۱ پای کشورهای اتحادیه اوراسیا را به بازار ایران باز کرد

عباس هاشمی دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران: هامکس ۱۴۰۱ پای کشورهای اتحادیه اوراسیا را به بازار ایران باز کرد عباس هاشمی دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، در زمینۀ نقش نمایشگاه های تخصصی بین المللی کشور در توسعه صادرات و تولید کشور و فعالیت انجمن صنایع لوازم خانگی ایران و تجربه‌های آن در برگزاری نمایشگاه های تخصصی و اثرگذاری آنها بر تولید، بازاریابی، صادرات و کمک به فعالان کسب وکار گفت وگویی با کتاب سال صنعت نمایشگاهی انجام داده و به نکات مهمی در این زمینه اشاره کرده است. برای شروع گفت و گو مختصری درباره فعالیت تان در صنعت نمایشگاهی کشور توضیح دهید. انجمن صنايع لوازم خانگي ايران به عنوان بزرگ‌ترين و قديمي‌ترين تشکل ملّي صنعت لوازم خانگي کشور، تاکنون مجري ۲۲ رويداد نمايشگاهي در عرصة صنايع لوازم خانگي بوده است. از دو سال گذشته تاکنون، […]

Loading...