دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق مجلسی

دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق مجلسی

به گزارش همایشجا، دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق مجلسی در تاریخ ۶ شهریور ۱۴۰۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی، در شهر اصفهان برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید […]

دومین کنفرانس بین المللی دانشجویان و مهندسان برق و انرژی های پاک

دومین کنفرانس بین المللی دانشجویان و مهندسان برق و انرژی های پاک

به گزارش همایشجا، دومین کنفرانس بین المللی دانشجویان و مهندسان برق و انرژی های پاک در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ توسط ،مرکز توسعه علمی و فناوری دانشجویان در شهر تهران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه […]

سیزدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت

سیزدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت

به گزارش همایشجا، سیزدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می […]

Loading...