دومین کنفرانس بین المللی دانشجویان جغرافیا و علوم زمین ایران

دومین کنفرانس بین المللی دانشجویان جغرافیا و علوم زمین ایران

به گزارش همایشجا، دومین کنفرانس بین المللی دانشجویان جغرافیا و علوم زمین ایران در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ توسط ،مرکز توسعه علمی و فناوری دانشجویان در شهر تهران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد […]

دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق مجلسی

دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق مجلسی

به گزارش همایشجا، دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق مجلسی در تاریخ ۶ شهریور ۱۴۰۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی، در شهر اصفهان برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید […]

هشتمین کنگره بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

هشتمین کنگره بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک

به گزارش همایشجا، هشتمین کنگره بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید […]

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در ادبیات، زبان انگلیسی و تاریخ ملل

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در ادبیات، زبان انگلیسی و تاریخ ملل

به گزارش همایشجا، اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در ادبیات، زبان انگلیسی و تاریخ ملل در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ توسط ،انجمن مدیریت دانش ایرانپژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی […]

Loading...