هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حوزه مشاوره، علوم تربیتی و روانشناسی ایران

هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حوزه مشاوره، علوم تربیتی و روانشناسی ایران

به گزارش همایشجا، هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حوزه مشاوره، علوم تربیتی و روانشناسی ایران در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ توسط ،انجمن جمعیت شناسی ایرانسمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلاممرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار در شهر تهران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه […]